Jdi na obsah Jdi na menu
 


logo-bez-mysi.png 

logo-eu-barevne.pnglogo-skoly---mensi.png
 
 
 
 
 
 
Základní škola Jungmannovy sady Mělník
rozjíždí další projekt
 
 
Projekt pod názvem Přírodní vědy moderně a v týmu, který začal v dubnu 2013 na ZŠ Jungmannovy sady Mělník, povede ke zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů pomocí zavedení experimentu do výuky a většího využívání ICT při vlastním vyučování chemie, fyziky a biologie. Výstupy projektu budou pilotovat učitelé a žáci druhé stupně ZŠ a MŠ Byšice.
Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o přírodní vědy prostřednictvím multimediálně pojatých výukových materiálů, které budou částečně tvořit žáci sami v předmětu mediální výchova.
 
Díky projektu bude do výuky přírodních věd integrována angličtina, což umožní další mezipředmětovou vazbu a obsahové propojení odborných předmětů s výukou cizího jazyka.
Během vlastního projektu dojde k modifikaci výuky přírodovědných předmětů, která bude založena na bázi experimentu a vlastního poznávání. Budou zavedeny  e-learningové metody do výuky přírodovědných předmětů. Proběhne popularizace přírodovědných oborů pomocí mediální výchovy a vytvoření multimediálních výukových materiálů nejen v češtině, ale i v angličtině. Proběhne pilotní výuka přírodovědných oborů a mediální výchovy metodou CLIL.
 
Doprovodným cílem je jednak zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Jungmannovy sady Mělník včetně zvýšení motivace žáků pro jejich výuku, tak zavedení multimediálního a interaktivního přístupu do výuky.
Ve vztahu k učitelům přírodních věd na základních školách v regionu je cílem vytvořit podpůrný učební materiál, který lze využít v hodinách chemie, fyziky nebo biologie.
 
Projekt vzniká za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
                                                                                                         Za projektový tým
Mgr. Miroslava Bělochová
Ing. Bc. Martina Čáslavová