Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah plynů ve vydechovaném vzduchu

4. 2. 2015

 

 

Laboratorní práce č….

 

Obsah plynů ve vydechovaném vzduchu

Metodický list

 

Cíle:

 • Ověření teoreticky nabytých znalostí v praxi.

 • Použití techniky PASCO (sonda na měření plynného oxidu uhličitého a kyslíku) ke stanovení obsahu CO2 a O2 ve vydechovaném vzduchu.

 • Analýza výsledků a vyslovení závěru.

   

Metody práce:

 • Spolupráce ve dvojicích.

 • Práce s učebnicí, popř. se zápisky z minulých hodin.

 

Časový plán:

Práce je určena na jednu vyučovací hodinu.

 

Co je třeba připravit:

 • rozhraní SPARKlink

 • < >

  senzor plynného CO2

 • senzor plynného O2

 • igelitové sáčky

 • < >          

   

  Odpovědi na otázky:

  1. Jak se mění obsah kyslíku a oxidu uhličitého s délkou zadrženého dechu?

  Obsah O2 s délkou zadrženého dechu klesá a obsah CO2 stoupá.

   

  2. Má vůbec význam provádět umělé dýchání?

  Koncentrace kyslíku ve vydechovaném vzduchu je jen nepatrně nižší než v atmosféře a tudíž umělé dýchání z úst do úst není zbytečné.

   

  Hodnocení:

  • Postupovali studenti správně podle „pracovního návodu”?

  • Dokázali studenti použít techniku PASCO ke své práci?

  • Byli schopni účelně koordinovat práci ve dvojici?

  • Vysvětlili studenti procesy probíhající při experimentu?

  • Vypracovali studenti odpovědi na všechny otázky