Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohyb

4. 2. 2015

Pohyb

 

Metodický list pro učitele

 

 

Cíle:

 1. Spolupráce v týmu (trojice)

 2. Provedení přesného fyzikální měření podle návodu a následné zpracování výsledků

 3. Práce s grafy

 4. Mezipředmětové vazby – fyzika, matematika, informatika

 5. Analýza výsledků měření

   

   

Časová dotace:

Práce je určena na jednu vyučovací hodinu.

 

Organizace hodiny:

Žáky rozdělíme do trojic. Nejdříve odhadnou průběh zadaného experimentu a zakreslí odhadnutý průběh do grafu.

Následně zahájí měření. Jeden z žáků zapisuje naměřené údaje do notebooku, dva další provádějí měření. V průběhu měření si role postupně mění.

Po ukončení experimentu žáci společně prodiskutují výsledky měření, vyberou graf nejpřesnější odpovídající zadání, provedou odečty hodnot z grafu a výpočty.

Po ukončení vytvoří laboratorní protokol vyfocením označených stránek práce (označení: ikonka modrého foťáčku) a uloží ho na předem určené místo.

 

 

Co musíme připravit pro jednu trojici:

 Zapnutý ntb s otevřeným zadáním práce, SPARKlink, senzor pohybu.

 

Kdy práci zařadit do výuky:

Práce je určena do výuky fyziky sedmého ročníku. Zařazujeme ji po probrání tématu Rychlost nerovnoměrného pohybu.

 

Hodnocení:

Práci hodnotíme známkou. Důraz klademe na správný odečet z grafu a výpočty.

 

Poznámky:

 • Žáci musí být při provádění měření od sebe dostatečně vzdáleni, protože senzor pohybu snímá pohyb v dost velkém úhlu. Doporučuji trojice žáků rozmístit na chodbě nebo v hale.

   

 • Upozorněte žáky, aby při měření moc nehýbali rukama, protože senzor pohyb rukou zaregistruje a v grafu vznikají různé nepřesnosti.

 • Aby se práce stihla provést za plánovaných 45 minut, musí být žáci před laboratorní prací důkladně proškoleni s prací v programu SPARKvue!

 • Pomůcky si opravdu důkladně připravte před hodinou! Provedení úlohy skutečně trvá 45 minut!